Disclaimer

Deze website is eigendom van:

Immopact bvba
Klissenhoek 1
2290 Vorselaar
contact@immo-pact.be
BE 0672.837.134

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Immopact bvba of rechthoudende derden.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Immopact bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Immopact bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Immopact bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Immopact bvba kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan.

 

PRIVACY POLICY
Immopact bvba respecteert jouw privacy en houdt zich aan de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Alle verzamelde gegevens worden bewaard in een afgesloten online database. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren, ook met nieuws en projecten van Immopact bvba als je hiermee ingestemd hebt. Immopact bvba deelt deze informatie niet met derden. Immopact bvba behoudt zich het recht voor om de privacy policy te allen tijde te wijzigen.

Je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Op eenvoudig verzoek en met duidelijke identificatie kan je jouw gegevens uit onze databank laten verwijderen.

 

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Enerzijds om jouw surfervaring te optimaliseren. Anderzijds plaatst deze website third party cookies, waar Immopact bvba zelf geen invloed op heeft. Het gaat om cookies geplaatst door Facebook, Instagram en Google.

De cookie van Google maakt deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van Immopact bvba gevestigd is, bevoegd.